Start

BEEhappy underlättar för dig

att agera lokalt på ett globalt problem. BEEhappy
erbjuder tjänster för dig som vill främja pollinering,
biologisk mångfald,
lära mer om biodling och njuta av honung.

...att bli en grön hjälte, helt enkelt.


Visste du det här om bin?


Arbetsbina är dansanta kommunikatörer. När de har upptäckt ett fint ställe att hämta hem nektar eller pollen, så överför de informationen till sina arbetskamarater genom att dansa. Den så kallade cirkeldansen använts vid korta avstånd, och om näringskällan är längre bort utförs vippdansen där de rör sig i en form av en liggande åtta. Intensiteten i dansen avspeglar avståndet och ju längre dans, desto rikare källa väntar där ute. Det här är magi på riktigt.  I vilken riktning de ska flyga anges genom att mittlinjen i dansen har samma vinkel till underlagets lodlinje som solen har till nektarkällan. Binas känslighet för det polariserade himmelsljuset gör att de kan uppfatta riktningen även om solen är skymd. 


Drottningen regerar med hjälp av doftämnen. När arbetsbina putsar, matar och vårdar henne förs doftämnen över till hela samhället. På så vis kan hon reglera balansen i samhället. Ja, i alla fall tills äggläggningsförmågan minskar. Då upplevs drottningen som en fara för samhällets fortlevnad och röjs ur vägen. Grymt, men sant.