För företag

Våra medarbetare

får Sundsvall att blomstra

Företagskupa
Så här går det till

1. Bikupan placeras


Bikupan placeras intill arbetsplatsen. Närheten går hand i hand med delaktighet, nyfikenhet och engagemang hos medarbetarna. Placeringen sker senast den sista maj.


Om det inte finns någon lämplig plats hos er, kan bikupan placeras i BEEhappys bigård.

2. Skötsel och åtgärder

Tillsyn sker var 7-12 dag, bereonde på bisamhällets status och vädret. Vid dessa tillfällen är medarbetare från företaget välkomna att delta. Tillsynen och ev åtgärder har fokus på bisamhällets expansion och hälsa.

3. Skattning


Skattning av honung sker två gånger per säsong, i slutet av juni och i början av augusti. Bisamhället producerar 20- 25 kilo under en säsong. Självklart kan företagets medarbetare delta.


Skattning innebär att bisamhället får behålla en del honung i sitt vinterförråd. 

4. Honunghantering


Honungen från er bikupa särbehandlas genom hela processen. Den hanteras skonsamt med kortas möjlig aväg mellan bikupa och burk. Vi använder ett minimum av maskiner, så att aromer och smak bevaras till fullo. Företagets eget närproducerade livsmedel, en profilprodukt som gör gott och smakar gott. 

5. Leverans


Leverans sker under oktober månad, till överenskommen plats.


Vill ni ha leveransen senare? Inga problem. Vid behov kan

företagets honungsburkar lagras hos BEEhappy och levereras överskommet datum.Kostnad 2024
29 600 - 42 240 kr
beroende på placering och tillvalstjänster

Konkret & innovativt


Företagskupa, ett  innovativt och konkret sätt att visa sitt engagemang för hållbarhet. Samtidigt stärks ett medvetet och modernt varumärke.


Agera lokalt

Framtiden är nära. Närproducerat främjar flera mervärden, inte minst pollineringen. Tillsammans får vi Sundsvall att blomstra. Bokstavligen.

Honungen är en söt bonus och företagets egen profilprodukt, på riktigt. Främja 3 globala mål

Med företagskupa främjar ni tre av de 17 globala målen:

11. Hållbara samhällen och städer

12. Hållbar konsumtion och produktion

15. Ekosystem och biologisk mångfaldBREEAM - LEED - GRSB

Fastighetsägare som miljöcertifierar via BREEAM, LEED eller GRESB får extra poäng genom att placera en eller flera bikupor på fastigheten.Stärkt profilering
Ökad medvetenhet


Knyt aktivt företagskupan till grafisk profil, miljöpolicy och hållbarhetsarbete. Bikupan kan målas i företagets färg. Hur kan  vi bidra till ökad medvetenhet hos besökare ockh kunder? Några företag kommunicerar sitt engagemang med skyltar som berättar hur deras 60 000 nya medarbetare pollinerar närområdet. 

BEEhappys Vänner 


BEEhappys Vänner är nätverket av de företag och organisationer som har en bikupa eller en bigård. Om du vill veta vilka de är, så KLICKA HÄR. 


En gång per år bjuds nätverket in till en kunskapshöjande träff.
Förra året hölls smakprovning med olika typer av svenska sorthonung.

FÖRETAGET

BEEhappy AB


Besöksadress Honungsverkstad

Raholmsvägen 100C, Alnö

Google Maps


Postadress

Bullås 114

865 92 Alnö

FÖLJ BEEHAPPY 

© 2024 Copyright BEEhappy. All Rights Reserved.