Om BEEhappy

BEEhappy förenklar


för företag, organisationer, föreningar och dig som privatperson

att främja pollinering och

en mer hållbar framtid

KUNSKAPSDRIVEN & ENGAGERAD


BEEhappy är en kunskapsdriven verksamhet som

engagerar sig för och med det lokala samhället.


Tillsammans med våra kunder och nätverk har vi sikte på en mer hållbar framtid. Oavsett hur stort eller litet ditt företag är och oavsett bransch kan alla bidra. Det gäller även dig som privatperson. Alla kan göra något.


Det är framför allt mål 11,12 och 15 som BEEhappys tjänster omfamnar.

Verksamheten har sin bas och honungsverkstad på Alnö, strax utanför Sundsvall. Mål 11. Vi mår helt enkelt bäst när vi är nära naturen. Grönska, dofter och surret av insekter sänker stressnivåerna. BEEhappy vill vara del av en hållbar stadsutveckling, där naturnära upplevelser integreras. Bikupor stärker CSR- och miljöarbetet samtidigt som växtligheten får besök av pollinatörer.


Ofta är taken i staden outnyttjade där takodlingar kan bli en resurs för att mildra häftiga skyfall, men också för att skapa nya sociala rum - och varför inte ängar med pollineringshabitat?  Mål 12. Närheten mellan producent och konsument är grunden i BEEhappys verksamhet. När människor väljer lokalt skapade tjänster och produkter minskar klimatavtrycket. Genom att handla exv lokalproducerad honung stannar också den livsviktiga pollineringen här, och arbetstillfällena. Miljöfördelarna är många, liksom ekonomiska och sociala fördelar.


Idag importerar Sverige runt 50 procent av all honung som konsumeras. Framtiden är nära. Närproducerad. 
Mål 15. Ekosystemtjänster är tjänster som naturen serverar oss, gratis, och ofta utan att vi tänker på det. Musslorna som renar vatten, eller växter som binder sand och jord. Alla pollinatörer, vilda bin och honungsbin utför ett ovärderligt arbete. Utan pollineringsarbetet är vår och andra länders livsmedelsförsörjning hotade. 


BEEhappy håller kontinuerligt föredrag och workshops för att bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hållbara vägval, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 

Drottningarna


Våra bidrottningar är uppkallade efter kvinnor som på något sätt visat vägen, varit normbrytare.


Amelia till exempel, första kvinnan att flyga över Atlanten - eller Rosa, som satt kvar på sin plats i bussen i apartheidens Sydafrika.


Bidrottningarna har också namn efter smarta, snälla och starka kvinnor i min släkt, till exempel...


     Tora     

greppade gärna gitarren.  Hon öppnade upp för sång och musik i mitt liv. Hennes hem var öppet och välkomnande, och hon kunde verkligen kramas - så kändes i själen också. 


     Elsa

en textil mångsysslare. Med nio barn fann hon sitt andrum i husets väv- och stickrum. Där fanns alla regnbågens färger på garnspolarna som satte fart på kreativiteten. MIn också. 


     Taimi

växte upp i en finsk by, utan vetskap om att hon en dag skulle evakueras och så småningom bli 

farmor i Sverige. 1944 bombades Rovaniemi, och runt 100 000 personer fick fly. En kvinna med sisu och blick för det vackra i vardagen. 


Litet företag med stor omsorg

- vår övergripande ansvarspolicy


Ansvarighet

BEEhappy är ett litet företag, men vet att vi är stora nog att påverka vår omgivning och de människor och den miljö vi kommer i kontakt med. Vi tar vårt ansvar och vill bidra till ett mer hållbart samhälle på de sätt vi kan.


Etik och transparens

Vi strävar efter att bete oss etiskt i alla relationer och situationer. För oss betyder det att vara ärliga, och visa omtanke och respekt. Vi försöker vara så transparenta som möjligt, när vi kan vara det. Integritet är en mycket viktig faktor i kontakt med våra kunder och samverkanspartners.


Intressentrespekt

När beslut ska fattas eller aktiviteter genomföras så övervägs hur detta kommer att påverka kunder, anställda, leverantörer och samhället runt omkring oss. Det intressentperspektivet och respekten har vi alltid med oss. 


Lagar och riktlinjer

Vi uppdaterar löpande vår kunskap om lagar och riktlinjer inom vårt verksamhetsområde. Vi står för en icke-diskriminerande verksamhet och beteende. 


Kunskap och uppföljning

Den här ansvarspolicyn publiceras på vår hemsida.  
Vi
följer upp och utvärderar den årligen. BEEhappys ansvarspolicy 2024 bottnar i de internationella riktlinjerna för hållbart företagande i ISO26000 och Aganda 2030. Till denna policy finns även en hållbarhetsstrategi, som publiceras våren 2024. 


FÖRETAGET

BEEhappy AB


Besöksadress Honungsverkstad

Raholmsvägen 100C, Alnö

Google Maps


Postadress

Bullås 114

865 92 Alnö

FÖLJ BEEHAPPY 

© 2024 Copyright BEEhappy. All Rights Reserved.